A+ A A-

Sherbimi Psikologjik ne te gjitha sherbimet e Spitalit Rajonal Durres

Ne shtator  te vitit 2007 aktiviteti i psikologut iu eshte ofruar te gjithave sherbimeve te spitalit duke zbatuar  protokolle,  per cdo sherbim te specifikuar. Mbeshtetja teknike dhe morale qe Drejtoria e Spitalit te Durresit ofroi , ndihmoi shume ne vazhdimesine e punes per te rritur kualitetin e jetes dhe edukimin per zhvillim te pacienteve te shtruar si dhe personelit mjekesor.

Zemra jone duhet te njohe Boten e Arsyes dhe Arsyeja jone duhet te ndiqet nga nje Zemer Vigjilente. B. Bettelheim, Il Cuore Vigile. Kjo eshte motoja e punes tone. Por cilat jane protokollet dhe si zbatohen ato ne sherbime te ndryshme? Psikologu eshte i pranishem ne cdo dite te ndryshm te javes ne te gjitha sherbimet e spitalit. Ne te gjitha sherbimet psikologu bashkepunon me nje ekip multidisiplinor (mjek, infermjer etj...) si edhe bashkepunon me familjaret e pacientit dhe mban shenime te dokumentuara.ose skeda psiko-klinike. Ambjenti ku zhvillohet  aktiviteti i tij eshte i rezervuar dhe i pershtatshem.
Sherbimet jane:
- Pediatri
- Patologjia
- Semundjet e Brendshme
- Kardiolgji
- Neurologji
- Materniteti
- Obstetrike
- Gjinekologji
- Konsultori i gruas
- Pediatri

- Sherbimi Psikologjik zhvillohet ne aktivitete te ndryshme duke u bazuar ne grupmosha nga foshnjeria deri ne adoleshence  keto jane :
1 -  Mbeshtetja Psikologjike te prinderit  me femije te semure.
2 -  Teknika e  lojrave te ndryshme tek femijet si:
- loja e mjekut ;
- loja me kuba ;
- loja me puzzle etj...                                                                                     
Lojrat  jane te pershtatura sipas potencialeve  dhe interesave personale qe pacienti i vogel ka. Motoja eshte kapercimi me sukses i semundjes;  shprehja e ndjenjave  qe ai perjeton brenda ne spital; familjarizimi  me personelin mjekesor dhe ambjentin spitalor.
3 -  Teknikat  ekspresive vizatimi dhe plastelina,  e argeton pacientin e vogel dhe e stimulon per zhvillimin e fantazise dhe te krijimtarise. Zbulon shprehjen e ndjenjave mbi semundjen qe ai po perjeton ne ambjentin e ri spitalor.
Lojrat mund te zhvillohen derisa pacienti i vogel qendron ne spital.
Koha qe femija mund ti detikoje lojes do te vleresohet nga lloji i semundjes.
4 - Teknika e leximit te  perrallave per femijet nga prinderit, nuk kerkon kosto te larte ekonomike dhe mund te kryhet pa veshtiresi gjate marrjes se terapise ose qendrimit ne shtrat per arsye te ndryshme mjekesore.
5 - Bashkebisedime  individuale me adoleshentet qe shfaqin probleme ne perjetimin e semundjes; largimit nga shkolla ; largimit nga aktivitetet ose hobet e tyre.
6 - Trajnime Personelit Mjekesor per te pervetesuar teknikat e komunikimit ne raport me  pacientin e vogel dhe me prinderit. Qellimi eshte  empatizimi i personelit mjekesor mbi shqetesimet qe femija ose prinderit manifestojne duke i qendruar prane dhe duke e kuptuar boten e tyre.

 

- Sherbimi i Patologjise
- Mbeshtetja Psikologjike e pacienteve te shtruar dhe familjareve.
- Teknika Antistres per minimizimin e stresit  te pacienteve dhe familjareve te tyre shkaktuar nga semundja per te cilen ato jane shtruar; largimi nga aktivitetet e perditshme; mospershtatja me ambjentin e ri spitalor.
- Trajnime Personelit Mjekesor per te pervetesuar teknikat e komunikimit ne raport me  pacientin e shtruar  dhe me familjaret. Qellimi eshte empatizimi i personelit mjekesor mbi shqetesimet qe pacienti ose familjaret manifestojne.

- Sherbimi i Maternitetit
- Pergatitja e grave ose psiko-edukimi i grave shtatzane ne zhvillimin e nje shtatzanie psikologjike dhe fizike sa me te shendetshme.
- Terapi Individuale  me nenen ne raste feto morto in utero.
- Mbeshtetja Psikologjike e lehonave te shtruara per femijet e  tyre te semure.
- Mbeshtetja Psikologjike e gruas shtatzane ne rastet  e nje malformimi te femijes se tyre.

- Pavioni Obstetrike
1. Trajtimi i grave shtatzane
- Te  Alkoolizuara 
- Te Dipendenzave ndaj drogave te ndryshme .
2. Pergatitja dhe trajtimi psikologjik i gruas shtatzane per lindje normale ose me intervent.
3. Perdorimi i  teknikave relaksuese per minimizimin e ankthit pre, intra dhe post -partum nepermjet:
- Vizualizimi
- Meditimi
- Frymarrja diafragmatike.
4. Trajtimi Psikologjik i grave gjate dhe pas barrave multiple (binjakeve, trinjakeve, etj).
5. Trajtimi Psikologjik i grave me feto - morto in utero.
6. Mbeshtetja  Psikologjike e ciftit qe ka lindur femije  me anomali.
7. Trajtimi Psikoterapeutik i crregullimeve psiqike post-partum:
- Blues materno post-partum;
- Depresioni post - partum ;
- Crregullimi i stresit post-traumatik pas-lindjes
8. Trajtimi Psikologjik i nenave: te divorcuara;
- te veja ;
- me femije ilegal ;
9. Mbeshtetja Psikologjike e lehonave te shtruara ne Maternitet me femije te semure.
10. Mbeshtetja Psikologjike per pacientet me probleme te shtatzanise gjate muajve te fundit te barres.

2- Pavioni i Gjinekologjise
1. Trajtimi Psikologjik i pacientes ne raste,  nderprerje te shtatzanise me ose pa deshiren e saj.
2. Trajtimi Psikologjik i grave gjate shtatzanise me FIVET.
3. Trajtimi Psikologjik i grave me shtatzani te humbura.
4. Trajtimi Psikologjik ne cift me probleme steriliteti.
5. Mbeshtetja dhe keshillimi psikologjik i pacientes para dhe pas interventeve kirurgjikale gjinekologjike.
6. Trajtimi Psikologjik i menopauses.

3 - Konsultori i Gruas

Ne tetor te vitit 2010 ne konsultorin e gruas eshte hapur nje sherbim i ri  dhoma “ Edukimi i Nenave “  investuar nga organizata jo qeveritare UNICEF ku mori dhe titullin “ Spitali Mik i Femijes”.
Shtatzania eshte nje moment shume i rendesishem per gruan, sepse eshte e karakterizuar nga ndryshime dhe transformime fiziologjike, psikologjike dhe sociale.
Menyra jone e te punuarit fillon qe ne muajin e katert dhe vazhdon deri ne lindje, kjo per arsye sepse ne trimestrin e pare aborti ka nje probabilitet me te larte, nje tjeter motiv eshte se programi nuk limitohet vetem ne fazen e shtatzanise por shoqeron shtatzanen deri ne pergatitjen e lindjes. Sherbimi “ Edukimi i Nenave “ eshte i hapur nga dita e hene deri ne diten e premte nga ora 8°° - 11°°. Ne kete sherbim te ri punohet ne ekip multidisiplinor perfshire psikologe, obsteter, pediater neonat, mami, infermier bebi etj. Bashkepunimi eshte i ngushte pasi cdo figure profesionale ka rendesi te vecante ne faza te ndryshme neper te cilat gruaja shtatzane kalon.

Objektivi  kryesor i Sherbimit “Edukimi i Nenave“.
Superimi i  shqetesimeve dhe keqesimeve tek gruaja shtatzane si pasoje e alterimeve tranzitore  psikologjike dhe fiziologjike.
Te fitoje harmoni per veten e saj qe te kete mundesi t’ja transmetoje edhe femijes duke e rritur kete te fundit ne menyre sa me te shendetshme. Te parandaloje shqetesimet psikologjike dhe fizike te shtazanes dhe te rrise kualitetin e te ardhmes tone “femijen “.

Programi  i nderhyrjes
Edukimi psikologjik dhemjekesor fillon qe nga java e 12 deri ne 38 - 39 jave.
Seancat fillojne ne muajin e katert te shtatzanise pasi aborti eshte me i larte ne trimestrin e pare. Seancat zhvillohen brenda ambjentit te maternitetit. Dhoma “ Edukimi i Nenave “ eshte nje ambjent komfort i sigurte dhe teknologjik.
Kohegjatja e seances eshte 60 minuta dhe kryhet ne cdo dy jave.
Pjesemarrja e shtatzanave nuk duhet te jete me shume se 10 persona.
Seancat zhvillohen brenda  ambjenteve te maternitetit (ne konsultorin e gruas).

Metodologjia
Mbajtja e nje skede psiko – klinike te gruas shtatzane me te dhenat gjenerale si dhe shqetesimet nese ka pasur ne shtatzanine e meparshme ose ne ate aktualen.
Marrja e informacionit  te shtatzanes vazhdon per dy trimestre te shtatzanise dhe lindjes. Kjo mundesohet nepemjet leksioneve te mbajtura nga (psikologu, obstetri, mjeku neonat, etj), filmimeve ne dvd te lindjes dhe praktikave te ndryshme brenda ne repartin e obstetrikes. Informacionet jane te thjeshta, te mirekuptuara dhe konkrete per te gjitha nivelet arsimore. Gjate edukimit psiko –mjekesor zhvillohen edhe pyetesore te shkurter me qellim per te kuptuar nevojshmerine e ndjekjes se programit me efektet e tij pozitive dhe  pse jo permisimin e vete programit. Duke zbatuar hap pas hapi te gjithe metodologjine e shkruar gruaja shtatzane perfiton:
- Me pak shqetesime.
- Me shume harmoni gjate gjithe periudhes se shtatzanise.
- Me pak frike dhe fantazi te tepruar negatike.\- Lindje spontane , pa trauma dhe me pak te dhimbshme .
- Ne rastet e lindjes post – opereatore perballimi eshte me i lehte dhe me i shpejte .
- Rritjes te nielit te ndergjegjes ate cfare ndodh ne nivel fiziologjik dhe psikologjik .
- Femije te perkufizuar  “ te mire “, qe flejne te qete , qe hane dhe qajne pak .
- Parandalim te nje depresioni pre dhe post – partum.

Objektivat kryesore ne edukimin Psiko-Edukues mjekesor te Gruas shtatzene ndihmojne:
- Ne informimin e gruas cfare eshte shtatzania
- Ne parandalimin e ndonje aborti spontan
- Ne rritjen e shendetshme te femijes
- Ne ndergjegjesimin e prinderimit
- Ne menaxhimin e ankthit te dhimbjes gjate lindjes
- Ne minimizimin e depresionit pre dhe post partum
- Ne psiko – edukimin e femijes pas lindjes.

Argumentat qe trajtohen ne programin Psiko-Edukues jane:
1. Shtatzania
2. Aborti
3.Prinderimi
4. Dhimbja e Lindjes
5. Ankthi i Lindjes
6. Salla e pranimit
7. Salla e Paralindjes
8. Salla e Lindjes
9. Lindje spontane per vias naturales
10. Lindje me episiotomi 
11. Lindje me sectio cesario
12. Depresioni pre dhe post – partum
13.Te mesuarit e dhenies se gjirit
14. Vendosja emrit te bebit
15. Teknikat antistres
16. Kushtet sociale qe i sherbejne femijes ne rritjen psiko –fizike sa me te shendetshme te tijen . 17.Informacione mbi  Duhanin dhe Alkoolin efektet negative te tij dhe demtimin e shendetin te gruas shtatzane si dhe femijes se saj.
Ky eshte sherbimi i psikologjik ne pavione te ndryshme.
Derisa shkenca te evoluoje edhe sherbimi i psikologjik do te jete ne azhornim te teknikave te reja per rritur gjithmone e me shume kualitetin e jetes te pacienteve te shtruar ne spital.

Psikologe
Dott.ssa Hilda Goda

Videoja

Si ju duken sherbimet tona?

Harta e Faqes

Fillimi        |        Rreth Nesh        |       Administrata        |        Sherbimet tona       |        Sherbimet e Poliklinikes        |        Galeria        |        Evenimente        |        Kontakt

Faqja shikohet më mirë në versionet më të fundit të browserave:    Mozilla Firefox;    Google Chrome;   Internet Explorer;                  nga a.b.p
Të gjitha të drejtat e rezervuara © Spitali Rajonal Durres